simple website templates

DHGIS
Workgroup

Rozwiązywanie problemów związanych z gromadzeniem, integracją i upowszechnianiem informacji o charakterze geograficzno-historycznym
w ramach humanistyki cyfrowej

Czym się zajmujemy

Naszym głównym obszarem zainteresowania jest koncepcja opracowania bazy danych obejmujących historyczną sieć osadniczą oraz jednostki podziału terytorialnego, włączając w to również dane współczesne, dla obszaru Europy Wschodniej. Koncepcja może być następnie podstawą budowy HSDI (Historical Spatial Data Infrastructure), w której dane historyczne płynnie przechodzą w dane pochodzące z otaczającej nas teraz rzeczywistości. Poziom szczegółowości powinien pozwalać na uwzględnienie w niej także elementów obecnych na (historycznych) planach miast. W zakres prac wchodzą kryteria pozwalające na ustalenie cech stanowiących o tożsamości jednostek osadniczych oraz jednostek podziału terytorialnego, a także szczegółowa ontologia dziedzinowa dla typów jednostek osadniczych oraz jednostek podziału terytorialnego, uwzględniająca również obiekty występujące w przestrzeni miejskiej. Używane kiedyś klasyfikacje związane z jednostkami osadniczymi oraz podziałem administracyjnym, nie przystają do stosowanych obecnie, co uniemożliwia wykonywanie przekrojowych analiz, z wykorzystaniem danych o różnej proweniencji.
Prace realizowane we współpracy historyków, geografów, informatyków dotyczą teoretycznych założeń, praktycznych metod i przydatnych narzędzi służących tworzeniu i analizowaniu informacji przestrzennych, w taki sposób, aby możliwa była ich integracja nawet gdy pochodzą z różnych źródeł, dotyczą różnych okresów czasu oraz posiadają odmienną zawartość treściową.

Zespół

Arkadiusz Borek (Instytut Historii PAN)
Dariusz Brykała (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Wiesława Duży (Instytut Historii PAN)
Alexey Frolov (Russian Academy of Sciences)
Michał Gochna (Instytut Historii PAN)
Grzegorz Myrda (Instytut Historii PAN) 
Dariusz Gotlib (Politechnika Warszawska)
Anna Orłowska (Instytut Historii PAN)
Tomasz Panecki (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Słomska (Instytut Historii PAN)
Humphrey Southall (Portsmouth University)
Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Historii PAN)
Konrad Wnęk (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) 

Instytucje

Instytut Historii PAN (lider)
Politechnika Warszawska, Zakład Kartografii
CENAGIS (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych)
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Herdera w Marburgu (członek stowarzyszony)
Laboratory of Historical Geoinformatics at the Institute of World History, Russian Academy of Sciences (członek stowarzyszony)  

Adres

Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

Dane kontaktowe

Email: gmyrda@ihpan.edu.pl
Telefon: +48 22 831 02 61